محصولات - برزنت 2لا

برزنت 2لا


توضیحات پروژه

عرض: 100 سانتی متر

وزن تکمیلی: 450 الی 500 گرم بر مترمربع

نوع نخ: پنبه /پلی استر پنبه

وزن پارچه: 330 الی 380 گرم برمترمربع

مشخصات: بافت تافته

تکمیل: به صورت مواد شده یا به صورت چاپ زده

مقاوت در بربر آب: معمولی

مصارف: چتر، سایبان، پوشش لوله های فلزی، روکش کالا (ضدآفتاب)

بسته بندی: رول 100 متری