محصولات - چادر اسکلتی (بندی)

چادر اسکلتی (بندی)


توضیحات پروژه

عموما به چادرهایی گفته می شود که در سخت ترین شرایط آب و هوایی آن کشور قابل استفاده می باشند.

.این گونه چادرها چهار فصل می باشند، و در تمامی فصول سال مطابق با شرایط آب و هوایی آن کشور قابل استفاده می باشند

از خصوصیات مهم این نوع چادرها می توان به مواردی اشاره کرد:
استقامت در برابر باد و طوفان، مقاومت مقابل باران و برف در مدت زمان طولانی،

قابلیت اسکان کردن در هوای گرم و سرد،
ظاهری استتار شده در محیط های گوناگون، وزن مناسب برای حمل در نقاط مختلف و …

 

نوع جنس ابعاد نام محصول ردیف
برزنت زاگرس 2×3 چادر اسکلتی 1
صنعتی 2×3 اسکلت 2
گازی 2×3 اسکلت 3
برزنت زاگرس 2×3 چادر خیمه ای (بندی) 4
صنعتی 2×3 پل و دیرک 5
گازی 2×3 پل و دیرک 6
برزنت زاگرس 3×4 چادر اسکلتی 7
صنعتی 3×4 اسکلت 8
گازی 3×4 اسکلت 9
گازی شش پایه 3×4 اسکلت 10
 6×3 برزنت زاگرس 3×4 چادر خیمه ای (بندی) 11
صنعتی 3×4 پل و دیرک 12
گازی 3×4 پل و دیرک 13
برزنت زاگرس 4×6 چادر اسکلتی 14
صنعتی هشت پایه 4×6 اسکلت 15
گازی هشت پایه 4×6 اسکلت 16
گازی شش پایه 4×6 اسکلت 17
 برزنت زاگرس 6×3 4×6 چادر خیمه ای (بندی) 18
صنعتی 4×6 پل و دیرک 19
گازی 4×6 پل و دیرک 20