محصولات - چتر مشمایی

چتر مشمایی


توضیحات پروژه

چتر مشمایی

ارتفاع: 220 سانتی متر

عرض: 200 سانتی متر

رنگ: 3 رنگ

متعلقات: نیزه و پایه

مشخصات: ضد آب و ضد آفتاب

نحوه فروش: به صورت بسته بندی 7 تایی